Hjertesvigtpakke virker

Af Caroline Broge. Udgivet fredag den 11. maj 2012

Når en patient med mistanke om hjertesvigt henvises fra den praktiserende læge, bliver diagnosen bekræftet i hvert tredje tilfælde ved en ultralydsundersøgelse af hjertet på landets hjertesvigtklinikker. Det kniber dog stadig med ventetid til ultralydsundersøgelse af hjertet
 

Hjerteforeningen har sammen med Dansk Cardiologisk Selskab gennemført en stikprøve på hjertepakkeforløbene for hjertesvigt. Stikprøveundersøgelsen viser, at diagnosen hjertesvigt kan bekræftes hos hver 3. patient, som henvises til hjertepakkeforløb af den praktiserende læge ved mistanke om hjertesvigt.


Og det er tilfredsstillende, mener overlæge på Bispebjerg Hospital og leder af hjertesvigtklinikken, dr. med. Olav Wendelboe Nielsen:
-  En diagnose på hjertesvigt hos 32 procent af de henviste patienter til hjertesvigtpakkeforløb svarer til det forventede antal, og tyder på, at de praktiserende læger har en passende tærskel for at henvise patienter til nærmere diagnostik på baggrund af mistanke om hjertesvigt, siger han.

Han tilføjer, at undersøgelsen dog ikke fortæller noget om de patienter, som ikke bliver henvist til hjertepakkeforløb. Og der er stadig mange patienter som bliver indlagt akut på hospitalet med hjertesvigt uden at have været i et hjertepakkeforløb. Arbejdsgruppen fra Dansk Cardiologisk Selskab mener, der fortsat er behov for at se nærmere på denne gruppe af patienter, for ideelt set skulle de have været set hos den praktiserende i opløbet, henvist til hjertepakke og korrekt behandling og dermed have undgået indlæggelse.

Hjertepakker giver patienten den rigtige behandling
Men for patienten, der bliver henvist, giver hjertepakkeforløbene god mening, siger næstformand i Hjerteforeningen, Henrik Steen Hansen:

-  For patienten er det altafgørende at få stillet den rigtige diagnose, ellers kan vi ikke starte den livsvigtige behandling. Hjertepakkerne giver god mening, da man ikke bare kan starte behandling på alle med begrundet mistanke om hjertesvigt, idet to ud af tre henviste har en anden diagnose og skal have en anden behandling, understreger Henrik Steen Hansen.

Patienter venter for længe
Til gengæld er forløbstiden på maksimalt syv hverdage, fra henvisning til patienten får en ultralydsundersøgelse af hjertet som anbefalet i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse, kun overholdt i få tilfælde. Den gennemsnitlige forløbstid var ni dage.

Dermed lever forløbstiden ikke helt op til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse for, hvor lang tid der må gå fra en patient med mistanke om hjertesvigt bliver henvist til hjertepakkeforløb og til, at der foretages en ultralydsundersøgelse af hjertet.

-  En forklaring på, at ultralydsundersøgelsen ikke bliver lavet hurtigt nok, kan være, at der er mangel på kapacitet på nogle af afdelingerne, forklarer næstformand i Hjerteforeningen, Henrik Steen Hansen.

En anden mulighed for, at patienterne bliver tilbudt den ultralydsundersøgelse, som de har krav på, er, at afdelingerne strammer op på deres planlægning og organisering af arbejdet:
-    Sundhedsstyrelsens mål om, at en henvist patient med begrundet mistanke om hjertesvigt skal have en ultralydsundersøgelse inden for syv hverdage, er et helt rimeligt mål. Og det kommer faktisk bag på mig, at mange af afdelingerne ikke opfylder målet. Undersøgelsen her viser, at det i gennemsnit kun drejer sig om én patient hver 4. dag, som henvises til pakkeforløb med hjertesvigt. Det skal kunne lade sig gøre at rykke patienterne i hjertepakkeforløbene frem i køen, hvilket også var meningen med at indføre hjertepakkerne, siger han.
Han pointerer derudover, at resultatet skal tages med forbehold, da undersøgelsen er gennemført som en stikprøve uden korrektion for geografi og afdelingens størrelse.

Overholdelse af forløbstider for hjertepakkeforløb er en mærkesag for Hjerteforeningen, som jævnligt gennemfører undersøgelser af udviklingen i forløbstiderne på hjertepakkerne.

Test af lunger
Det overrasker desuden Henrik Steen Hansen, at lungefunktionsundersøgelsen, som kan fortælle mest om årsagen til åndenød, der er et af de to hovedsymptomer på hjertesvigt, kun var udført hos 35 ud af de 175 henviste patienter til hjertepakkeforløb for hjertesvigt:
-  Hjertespecialisten vil bedre kunne give patienten den korrekte diagnose, lunge eller hjertesygdom, hvis der allerede på henvisningstidspunktet for hjertesvigt forelå flere kliniske undersøgelser foretaget af den praktiserende læge – fx test af lungefunktionen - som sammen med ultralydsundersøgelsen af hjertet påviser den endelige diagnose, siger Henrik Steen Hansen.

-  Patienten fejler ofte flere ting på samme tid, og mange patienter med hjertesvigt har også nedsat lungefunktion, hvilket understreger nødvendigheden af en nuanceret diagnostik, så patienterne kan få en så målrettet og individualiseret behandling som muligt, tilføjer Henrik Steen Hansen.

Om hjertesvigt
Hjertesvigt ses hos 1-2 procent af den voksne befolkning og antallet af patienter med behandlingskrævende hjertesvigt skønnes at være mellem 50.000 og 100.000. Omkring 4.000-5.000 dør årligt af sygdommen.
Hjertesvigt betyder, at hjertets evne til at pumpe blod ud i kredsløbet er nedsat. Hjertesvigt kan have mange årsager, men det skyldes ofte et ar i hjertet efter en blodprop. Arvævet kan ikke trække sig sammen som resten af musklen og hjertets pumpekraft bliver nedsat.
De typiske symptomer på hjertesvigt er åndenød og ekstrem træthed ved selv mindre fysisk aktivitet.
Hjerteforeningen markerer den 11. maj den europæiske hjertesvigtdag med oplysning om symptomer og behandling af hjertesvigt.

Om stikprøveundersøgelsen
Hver afdeling som modtager hjertesvigtpatienter i Danmark er bedt om at angive data på 10 henvisninger til pakkeforløb i hjertesvigt. 18 afdelinger deltog frivilligt og bidrog med information om i alt 178 patientforløb.
Formålet med stikprøveundersøgelsen var at få et indtryk af den aktuelle status for henvisninger til hjertesvigtpakkeforløb i Danmark, dels med henblik på forløbstider og dels med henblik på kvaliteten af henvisningerne.
Arbejdsgruppen bestod af afdelingslæge, ph.d. Nana Valeur, læge, ph.d. Morten Petersen og overlæge, dr.med. og leder af hjertesvigtklinikken på Bispebjerg hospital Olav Wendelboe Nielsen fra Dansk Cardiologisk Selskabs arbejdsgruppe for hjertesvigt.

Hvad er en hjertepakke?
Pakkeforløbene for hjertepatienter er rettet mod livstruede, men ikke akut hjertesyge, der kan indgå i et planlagt udrednings- og behandlingsforløb.
I pakkeforløb er hvert enkelt led i behandlingen nøje beskrevet ud fra fælles retningslinjer. Man reserverer på forhånd tider til patienten til de undersøgelser, behandlinger og opfølgninger, der indgår i den samlede behandling af sygdommen.

Kilde: Region Hovedstaden

CMS - Content Management System by SiteLoom