Fremskridt i behandling af blodpropper i lungerne

Af Caroline Broge. Udgivet tirsdag den 1. maj 2012

Tabletbehandling med nyt lægemiddel har i forsøg vist sig lige så effektiv til behandling af blodpropper i lungerne som den behandling, der er standard i øjeblikket I forsøget, som var et studie med 4.832 tilfældigt udvalgte patienter med blodprop i lungerne, henholdsvis med og uden årebetændelse, der kan udvikle sig til blodpropper i benene, blev tabletbehandlingen rivaroxaban sammenlignet med standardbehandlingen.

I forsøget, der sammenlignede de to behandlinger, blev der givet 15 mg rivaroxaban to gange dagligt i 3 uger, efterfulgt af 20 mg en gang dagligt sammenlignet med standardbehandlingen enoxaparin indgivet som en indsprøjtning under huden på maveskindet i 3-6 dage efterfulgt af dosis-tilpasset blodfortyndende medicin (K vitamin antagonist, Marevan) i 3, 6 og 12 måneder.

Forsøget viste, at rivaroxaban er lige så effektiv til behandling af blodprop i lungen og i benene som standardbehandlingen, og at blødningsrisikoen antageligt er lavere. Forskellen på de to behandlinger er, at patienter i behandling med rivaroxaban kan slippe for de daglige indsprøjtninger, og at lægemidlet indtages som en tablet. Rivaroxaban forventes godkendt af lægemiddelmyndighederne i løbet af 2012.

Behandling i eget hjem
Hjerteforeningens lægefaglige chef, Gorm Boje Jensen, betegner forsøget som lovende og hæfter sig især ved, at tabletbehandling fremfor indsprøjtninger er mere bekvem for patienterne:

- Der er ingen tvivl om, at det er mere bekvemt for patienten at kunne tage en tablet fremfor at skulle stikkes med en nål. Det betyder, at patienterne i nogle tilfælde kan blive i deres eget hjem i stedet for at blive indlagt på sygehuset. Så det er bestemt et fremskridt i behandlingen af blodpropper i lunger og ben, at patienterne snart får mulighed for at slippe for indsprøjtningerne, siger han.

Hvad er en dyb venetrombose (blodprop i benet, også kaldet årebetændelse)
En blodprop eller årebetændelse i en dyb vene i benet er en forholdsvis hyppig tilstand og kan være en alvorlig lidelse. Symptomer på en blodprop (dybtliggende-venetrombose-dvt) kan være, at benet smerter og er hævet, samt rødt og varmt. Dels kan årebetændelse medføre varige problemer med kredsløbet i leveren og dels kan tilstanden medføre livstruende blodpropper i lungerne.

CMS - Content Management System by SiteLoom