Fælles front mod industriens fødevaremærkning

Af Hjerteforeningen. Udgivet onsdag den 18. marts 2009

Den europæiske fødevareindustri har opfundet en ny fødevaremærkning – Guideline Daily Amount (GDA). Den får sodavand og sukkerholdig morgenmad til at fremstå sundere eller lige så sundt som mælk og æbler. GDA skal derfor stoppes, før det er for sent

Syv erhvervs-, forbruger- og sundhedsorganisationer har slået sig sammen for at stoppe GDA både i Danmark og EU.

GDA som fælles og obligatorisk fødevaremærkning forhandles i øjeblikket i EU, selvom den er vildledende og alene tjener industriens interesser – ikke forbrugernes. GDA giver ifølge de syv organisationer et forkert billede af fødevarers samlede ernæringsindhold, og det er med til at vildlede forbrugerne. De er derfor gået sammen for at gøre opmærksom på GDA-mærkningens fejl og mangler.

- GDA er værre end ingenting. Producenterne bruger portionsstørrelser, der ofte er mindre end det, man reelt spiser. På den måde fremstår produktet sundere, end det er. Desuden er værdierne udregnet for en voksen kvinde og tager ikke hensyn til, at børn skal have mindre. Og så skelner GDA ikke mellem naturligt og tilsat sukker, selv om det betyder meget for sundhed og overvægt, om man spiser naturligt sukker fra mælk og frugt eller tilsat sukker fra slik og sodavand. Det betyder, at en portion Kellogg’s Frosties på GDA-mærkningen ser sundere end et æble, siger Camilla Udsen, fødevarepolitisk medarbejder i Forbrugerrådet.

Danmarks sidder med nøglen til at bremse indførelsen af GDA i EU. Derfor vil de syv organisationer have fødevareminister Eva Kjer Hansen til at arbejde for at stoppe GDA. På stopgda.eu er samlet relevant information om GDA, og man kan med sin underskrift tilkendegive sin modstand mod GDA.

- GDA har en række indbyggede fejl, der betyder, at forbrugerne bliver vildledt, når de skal vurdere et produkts lødighed. Et ernæringsmærke skal som minimum understøtte officielle kostanbefalinger og vise, hvad der er sundt og usundt. Det enkle kriterium lever mærkningen ikke op til, siger seniorkonsulent hos Kræftens Bekæmpelse, Susanne Tøttenborg.

De syv organisationer i Stop GDA samarbejdet er Forbrugerrådet, Kræftens Bekæmpelse, De Samvirkende Købmænd, Mejeriforeningen, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Landbrugsraadet.

CMS - Content Management System by SiteLoom