Blodprop i hjertet

En blodprop i hjertet kaldes også akut myokardieinfarkt (AMI).

Kranspulsårene løber uden på hjertet og forsyner hjertemusklen med blod og ilt. En blodprop i hjertet opstår, når der går hul på en forsnævring indvendig i en kranspulsåre. Blodpladerne vil straks forsøge at udbedre skaden på samme måde, som hvis der var en rift på huden. Når blodpladerne klumper sig sammen, dannes en prop af blod, der lukker kranspulsåren. 
Det område i hjertemusklen, som kranspulsåren før forsynede med blod, får nu ikke længere tilført ilt med blodet. Det begynder derfor at gå til grunde efter en halv til halvanden time. Muskelvævet dør endeligt, hvis blodproppen ikke fjernes.
Det døde muskelvæv erstattes af bindevæv eller arvæv. Bindevæv er stærkt, men det kan ikke trække sig sammen ligesom muskelvæv. Jo mere muskelvæv, der er dødt, jo dårligere bliver hjertets evne til at pumpe.

En blodprop i hjertet er en af de hyppigste dødsårsager for både mænd og kvinder i Danmark. Heldigvis findes der i dag rigtig gode behandlingsmuligheder, som kan redde liv og forebygge skader på hjertet.

Symptomer
En blodprop i hjertet giver som regel kraftige smerter i brystet. Det hedder angina pectoris (hjertekrampe) Smerterne er individuelle. Det kan føles som om der ligger en kampesten på brystet, og smerterne kan opleves at stråle ud i armene eller op i halsen eller kæben. Der kan være åndenød, svimmelhed eller besvimelse. Symptomerne kan vare i flere timer og følges af mathed, kvalme, opkastninger, åndenød, svimmelhed, klamsved og dødsangst.

Advarselstegnene for en blodprop i hjertet er ikke de samme for alle. Det er fx ikke alle med blodprop i hjertet, der som det første oplever en pludselig svær brystsmerte, lige som det ofte vises i fjernsyn og på film. Hos mange starter de mere langsomt i form af let brystubehag. Ubehaget er ofte diffust midt i brystet uden at man kan mærke ømheden når man trykker på brystkassen. Nogle får smerte eller ubehag i en eller begge arme, i hals og kæbe, ryg eller mave.

Cirka hver femte blodprop giver ikke smerter, men kun alment ubehag og angst. Åndenød kan også opstå før eller samtidig med brystubehag.

Smerten eller ubehaget kan minde om et anfald med angina pectoris (hjertekrampe), men modsat hjertekrampe varer smerterne eller ubehaget ved i mere end få minutter, også når man er i hvile.

Hvis du oplever symptomer på en blodprop i hjertet skal du straks ringe 1-1-2, så der kan gives lægehjælp så hurtigt som muligt. Du må ikke selv køre til skadestuen, da du kan blive dårlig undervejs.

Årsager
Den hyppigste årsag til en blodprop i hjertet er åreforsnævring i kranspulårerne.
En mere sjælden årsag til en blodprop i hjertet er svær krampe i en kranspulsåre. Krampe i kranspulsåren kan opstå, selvom der ikke er nogen åreforsnævring. Årsagen til krampe i kranspulsåren er ikke altid klar, men det kan udløses af specielle typer medicin som kokain, svær psykisk stress eller smerte, ophold i ekstrem kulde og rygning. Det kan også opstå uden en kendt årsag.

Undersøgelser
Ud fra symptomerne og et hjertekardiogram (EKG) elektrokardiogram kan det ses, om du har en større blodprop i hjertet. Der er ikke altid forandringer i hjertekardiogrammet til at starte med, men så længe du har brystsmerter, vil der regelmæssigt blive taget nyt hjertekardiogram for at se efter forandringer.

De fleste steder i Danmark er der hjerteambulancer bemandet med specielt uddannet personale. De kan allerede i ambulancen tage et hjertekardiogram og via telefonen sende det til et Hjertecenter, hvor den vagthavende hjertelæge umiddelbart kan afgøre, om der er tegn på en større blodprop i hjertet.

Hvis der er tegn på en større blodprop i hjertet vil ambulancen oftest køre direkte til et hjertecenter på:

 • Rigshospitalet
 • Gentofte Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Aalborg Sygehus
 • Aarhus Universitetshospital Skejby

På hjertecentret kan man foretage en akut røntgenundersøgelse af kranspulsårerne (KAG) for at lokalisere og behandle en evt. blodprop i hjertet. Når ambulancen kører direkte til hjertecentret er det for at spare tid, for jo hurtigere behandlingen startes, jo mindre skade sker der på hjertet.

Ved mindre blodpropper i hjertet er der ingen eller kun mindre forandringer i hjertekardiogrammet. Mindre blodpropper behandles først på det nærmeste sygehus. Du vil få medicinsk behandling og den egentlige diagnose bliver stillet, når der kommer svar på blodprøver. Blodprøverne tages ved ankomsten til sygehuset, og igen 6 til 12 timer efter symptomerne begyndte.

I blodprøverne måler man mængden af nogle specielle stoffer, der findes i hjertet og kun frigøres til blodet, når der opstår skader på hjertemuskulaturen. Stofferne hedder troponin (hhv. T og I) og specifik creatin kinase for hjertet (CKMB).

Behandling
Tidlig behandling af en blodprop i hjertet kan forebygge eller begrænse skaden på hjertemusklen. Derfor startes behandling allerede i ambulancen, inden diagnosen er endelig stillet. Behandlingen omfatter:

 • Blodfortyndende behandling - forebygger yderligere forværring af blodproppen. Det kan være i form af tabletter eller medicin, der gives direkte i en blodåre
 • Ilt - forebygger/mindsker iltmangel
 • Nitroglycerin - mindsker hjertets arbejde og øger blodgennemstrømningen i kranspulsårerne

Ved tegn på en større blodprop i hjertet overflyttes man til et Hjertecenter med henblik på akut røntgenundersøgelse af kranspulsårerne (KAG) og efterfølgende ballonudvidelse, hvis det er muligt. I sjældne tilfælde udføres også akut by-pass operation.

Ved mindre blodprop i hjertet bliver man behandlet med medicin på det lokale sygehus, og vil inden for nogle dage blive overflyttet til et Hjertecenter med henblik på røntgenundersøgelse af kranspulsårerne (KAG) og evt. efterfølgende ballonudvidelse eller by-pass operation.

Efter udskrivelse
Det er meget vigtigt, inden man udskrives fra hospitalet, at man får oplysninger om, hvor der gives efterbehandling eller rehabilitering. Dette omfatter ideelt set:

 • Bedst mulig medicinsk behandling inklusiv risikofaktorkontrol 
 • Tilbud om rygestop
 • Tilbud om fysisk træning
 • Tilbud om kostvejledning
 • Tilbud om holdundervisning i hvordan man lever efter en blodprop i hjertet
 • Støtte til psykisk og arbejdsmæssigt/økonomisk at klare sig bedst muligt

Motion efter en blodprop i hjertet
Der er i princippet ingen begrænsninger for, hvordan og hvor meget du må træne efter en blodprop i hjertet. Hvilken form for motion, du vælger, er også underordnet. Det, der er vigtigt, er, at du starter gradvist, lytter til kroppens reaktioner og sætter tempoet ned eller stopper helt, hvis det føles ubehageligt. På den måde oparbejder du efterhånden en god træningstilstand.

Husk, at du først må cykle og køre bil efter 2 dage, hvis du har fået foretaget en akut ballonudvidelse. Af hensyn til såret i lysken eller håneleddet, skal du de første 4 døgn efter indgrebet undgå tunge løft og være forsigtig, når du går på trapper.

Du kan læse mere om motion om du er syg her

CMS - Content Management System by SiteLoom