Blodprop i hjertet

Blodprop i hjertet kaldes også akut myokardieinfarkt (AMI) og skyldes åreforsnævring i hjertets kranspulsårer.

I denne film kan du se, hvad det vil sige at blive ramt af en blodprop i hjertet, og høre Connie Hornbæk fortælle om sine erfaringer som hjertepatient.

En blodprop i hjertet skyldes åreforsnævring i kranspulsårerne. Kranspulsårene løber uden på hjertet og forsyner hjertemusklen med blod og ilt. Åreforsnævring sidder i væggen af blodkarret og består af aflejringer af fedt, kolesterol, kalk og andre bestanddele fra blodet. Blodproppen opstår, hvis der går hul på aflejringerne i karvæggen indvendigt i en kranspulsåre. Blodpladerne vil straks forsøge at udbedre skaden på samme måde, som hvis der var en rift på huden. Når blodpladerne klumper sig sammen, dannes en prop af blod, der lukker kranspulsåren.

Det område i hjertemusklen, som kranspulsåren før forsynede med blod, får nu ikke længere tilført ilt med blodet. Det begynder derfor at gå til grunde efter en halv til halvanden time. Muskelvævet dør endeligt, hvis blodproppen ikke fjernes.

Blodprop i hjertet

Illustration: Jakob Strandberg

Det døde muskelvæv erstattes af bindevæv eller arvæv. Bindevæv er stærkt, men det kan ikke trække sig sammen ligesom muskelvæv. Jo mere muskelvæv, der er dødt, jo dårligere bliver hjertets evne til at pumpe.

En blodprop i hjertet er en af de hyppigste dødsårsager for både mænd og kvinder i Danmark. Heldigvis findes der i dag rigtig gode behandlingsmuligheder, som kan redde liv og forebygge skader på hjertet.

Symptomer

En blodprop i hjertet giver som regel kraftige smerter i brystet. Smerterne er individuelle. Det kan føles som om, der ligger en kampesten på brystet, og smerterne kan opleves at stråle ud i armene eller op i halsen eller kæben. Der kan være åndenød, svimmelhed eller besvimelse. Symptomerne kan vare i flere timer og følges af mathed, kvalme, opkastninger, åndenød, svimmelhed, klamsved og dødsangst.

Advarselstegnene for en blodprop i hjertet er ikke de samme for alle. Det er fx ikke alle med blodprop i hjertet, der som det første oplever en pludselig svær brystsmerte, lige som det ofte vises i fjernsyn og på film. Hos mange starter de mere langsomt i form af let brystubehag. Ubehaget er ofte diffust midt i brystet uden at man kan mærke ømheden når man trykker på brystkassen. Nogle får smerte eller ubehag i en eller begge arme, i hals og kæbe, ryg eller mave.

Cirka hver femte blodprop giver ikke smerter, men kun alment ubehag og angst. Åndenød kan også opstå før eller samtidig med brystubehag.

Smerten eller ubehaget kan minde om et anfald med angina pectoris (hjertekrampe), men modsat hjertekrampe varer smerterne eller ubehaget ved i mere end få minutter, også når man er i hvile.

Hvis du oplever symptomer på en blodprop i hjertet, skal du straks ringe 1-1-2, så der kan gives lægehjælp så hurtigt som muligt. Du må ikke selv køre til skadestuen, da du kan blive dårlig undervejs.

Årsager

Den hyppigste årsag til en blodprop i hjertet er åreforsnævring i kranspulsårerne.

En mere sjælden årsag til en blodprop i hjertet er svær krampe i en kranspulsåre. Krampe i kranspulsåren kan opstå, selvom der ikke er nogen åreforsnævring. Årsagen til krampe i kranspulsåren er ikke altid klar, men det kan udløses af forskellige typer narkotika, som fx kokain, af svær psykisk stress eller smerte, ved ophold i ekstrem kulde eller efter rygning. Det kan også opstå uden en kendt årsag.

Læs mere om åreforsnævring af kranspulsårerne her

Undersøgelser

Der er forskel på, om du har en stor eller en lille blodprop i hjertet. Om du har en stor eller en lille blodprop diagnosticeres ud fra et elektrokardiogram (EKG).

De fleste steder i Danmark er der hjerteambulancer bemandet med specielt uddannet personale. De kan allerede i ambulancen tage et EKG og via telefonen sende det til et Hjertecenter, hvor den vagthavende hjertelæge umiddelbart kan afgøre, om der er tegn på en større blodprop i hjertet. Ved mindre blodpropper i hjertet er der ingen eller kun mindre forandringer i EKG’et.

Stor blodprop i hjertet

Hvis der i EKG’et er tegn på en større blodprop i hjertet vil ambulancen oftest køre direkte til et hjertecenter på:

 • Rigshospitalet
 • Odense Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital, Skejby

På hjertecentret foretager man som oftest en akut røntgenundersøgelse af kranspulsårerne (KAG) for at lokalisere en evt. blodprop i hjertet. Hvis man finder en blodprop, vil man ofte tilbyde en akut ballonudvidelse (PCI). I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt med en bypassoperation.

Når ambulancen kører direkte til hjertecentret er det for at spare tid, for jo hurtigere behandlingen startes, jo mindre skade sker der på hjertet.

Lille blodprop i hjertet.

Mindre blodpropper behandles først på det nærmeste sygehus. Du vil få medicinsk behandling og den endelige diagnose bliver stillet, når der kommer svar på blodprøverne. Blodprøverne tages ved ankomsten til sygehuset, og igen 6 til 12 timer efter symptomerne begyndte.

I blodprøverne måler man mængden af nogle specielle stoffer, der findes i hjertet og kun frigøres til blodet, når der opstår skader på hjertemuskulaturen. Stofferne hedder troponin (hhv. T og I) og specifik creatinkinase for hjertet (CKMB). Du har ikke en blodprop i hjertet, hvis der ikke er forhøjet indhold af troponin eller creatinkinase i blodet.

Læs mere om blodprøverne her

Hvis man finder ud af, at du har en lille blodprop i hjertet, så er du hjertepakkepatient, hvilket betyder, at du skal tilbydes røntgenundersøgelse af kranspulsårerne (KAG) inden for 72 timer efter diagnosen er stillet. Hvis man finder en blodprop ved kranspulsåreundersøgelsen, vil man ofte tilbyde at lave ballonudvidelse (PCI) samtidig med kranspulsåreundersøgelsen. Kranspulsåreundersøgelsen foregår på hjertecentrene og på flere andre store hjerteafdelinger. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt med en bypassoperation.

Andre undersøgelser ved blodprop i hjertet

Ekkokardiografi

Du vil altid få foretaget en ekkokardiografi (ultralydsskanning af hjertet) efter en blodprop. Undersøgelsen viser, om der er områder af hjertemusklen, der er døde efter blodproppen, så pumpefunktionen er blevet nedsat, og du har fået hjertesvigt. Med andre ord viser undersøgelsen, om hjertet har taget skade af blodproppen.

Læs mere om ekkokardiografi her

Øvrig behandling af blodprop i hjertet

Tidlig behandling af en blodprop i hjertet kan forebygge eller begrænse skaden på hjertemusklen. Derfor startes behandling allerede i ambulancen, inden diagnosen er endelig stillet. Behandlingen omfatter:

 • Blodfortyndende behandling - forebygger yderligere forværring af blodproppen. Det kan være i form af tabletter eller medicin, der gives direkte i en blodåre
 • Ilt - forebygger/mindsker iltmangel
 • Nitroglycerin - øger blodgennemstrømningen i kranspulsårerne

Læs mere om Nitratpræparater her

Efter ankomst til sygehuset vil du få tilbudt yderligere medicinsk behandling.

 • Flere forskellige slags blodfortyndende medicin
  Typisk vil det være to forskellige slags tabletter, der hæmmer blodpladerne, og én slags der gives som indsprøjtning. Indsprøjtningerne skal du kun have under indlæggelsen.
 • Kolesterolsænkende medicin
  Sænker kolesteroltallet og forebygger nye blodpropper
 • Betablokker
  Sænker pulsen og blodtrykket. Mindsker belastningen på hjertet, så nye blodpropper forebygges.

Yderligere behandling vil afhænge af, om dit hjerte har taget skade af blodproppen, så du har fået hjertesvigt, om du har forhøjet blodtryk mv.

Du skal typisk være indlagt en lille uges tid, når du har en blodprop i hjertet. En af årsagerne til at du skal være indlagt er, at en frisk blodprop giver øget risiko for forskellige rytmeforstyrrelser bl.a. hjertestop. Du vil derfor altid få overvåget din hjerterytme, imens du er indlagt.

For at forebygge en ny blodprop, er det vigtigt at forsøge at kontrollere dine risikofaktorer for åreforsnævring:

 • Lad være med at ryge
 • Få behandlet forhøjet blodtryk
 • Få behandlet forhøjet kolesterol
 • Vær fysisk aktiv i mindst en halv time hver dag
 • Spis sund mad med lavt indhold af fedt
 • Spis 600 g frugt og grønt daglig
 • Spis 300 g fisk om ugen
 • Spis fuldkornsprodukter

Efter udskrivelse

Det er meget vigtigt, at du informeres om efterbehandling og rehabilitering, inden du udskrives fra hospitalet. Du har krav på at få tilbudt et rehabiliteringsforløb. Dette omfatter ideelt set:

 • Bedst mulig medicinsk behandling inklusiv kontrol af risikofaktorer
 • Tilbud om rygestop
 • Tilbud om fysisk træning
 •  Tilbud om kostvejledning
 •  Tilbud om holdundervisning i hvordan man lever efter en blodprop i hjertet
 • Støtte til psykisk og arbejdsmæssigt/økonomisk at klare sig bedst muligt

Motion efter en blodprop i hjertet

Der er i princippet ingen begrænsninger for, hvordan og hvor meget du må træne efter en blodprop i hjertet. Hvilken form for motion, du vælger, er også underordnet. Det, der er vigtigt, er, at du starter gradvist, lytter til kroppens reaktioner og sætter tempoet ned eller stopper helt, hvis det føles ubehageligt. På den måde oparbejder du efterhånden en god træningstilstand.

Husk, at du først må cykle og køre bil efter 2 dage, hvis du har fået foretaget en akut ballonudvidelse. Af hensyn til såret i lysken eller håndleddet, skal du de første 4 døgn efter indgrebet undgå tunge løft og være forsigtig, når du går på trapper.

Læs mere om motion og hjertekarsundhed her.

CMS - Content Management System by SiteLoom