Pacemaker

En pacemaker er en  lille computer, som kan overtage den elektriske impuls i hjertet, hvis du har for langsom hjerterytme

En pacemaker bruges til at behandle rytmeforstyrrelser med langsom hjerterytme . Pacemakeren går ind og overtager funktionen fra hjertets eget elektriske system. Pacemakeren er en lille, batteridrevet elektronisk enhed, som hele tiden overvåger hjertets elektriske aktivitet. Hvis du så får for langsom hjerterytme, så overtager pacemakeren den elektriske aktivitet, og udsender elektriske impulser til hjertet, så hjertet kan trække sig sammen. Disse elektriske impulser kan ikke mærkes, ligesom vi heller ikke mærker hjertets normale elektriske impulser.

Operation

Pacemakeren ligger under huden lige under kravebenet. Pacemakeren bliver indopereret på en operationsstue, hvor du først kommer op at ligge på et leje. Du bliver vasket med desinficerende væske under kravebenet, og bagefter bliver der dækket af med sterile stykker plastik. Personalet er i sterile kitler.


Først får du lagt lokalbedøvelse, og derefter laver man et snit, hvor pacemakeren skal ligge under huden. Der bliver lavet en ca. 5 x 5 cm stor lomme, hvor pacemakeren bliver placeret. Derefter finder man det blodkar, hvor igennem pacemaker ledningerne bliver ført ned til hjertet. Pacemakeren er forbundet til hjertet med en eller to ledninger. Den ene ledning skrues fast i højre forkammer, den anden ledning skrues fast i højre hjertekammer.

Selve operationssåret bliver ofte syet med indvendige sting, som ikke skal fjernes, fordi trådene opløser sig selv. Under operationen vil lægen ofte kigge på blodkarrene og hjertet fra forskellige vinkler med røntgen, for at sikre sig at ledningerne sidder rigtigt. Du er vågen under hele operationen, men du vil blive tilbudt lidt beroligende og smertestillende, hvis du har brug for det.

Når pacemakeren er korrekt placeret, skal den programmeres. Det foregår via et apparat, som placeres på huden over pacemakeren. Herfra programmeres pacemakerens indstillinger. Pacemakeren programmeres, så den er tilpasset din hjerterytmeforstyrrelse. En pacemaker sender kun impulser, hvis hjertet ikke gør det. Pacemakeren er som regel indstillet, så hjertet altid slår mindst 50-70 slag i minuttet i hvile, og den kan øge pulsen ved fysisk aktivitet. 

Selve operationen varer typisk en time. Når du er tilbage på hjerteafdelingen, må du gerne stå op, når du føler dig klar til det. Hjerterytmen overvåges til næste dag, hvor det undersøges, om pacemakeren fungerer korrekt.

Operationen kan kompliceres med infektion og blødning. Derudover kan lægen komme til at stikke hul på lungen, da lungespidsen ligger lige ved siden af det blodkar som ledningen skal igennem. Det betyder at lungen falder en smule sammen (pneumothorax), men som oftest folder lungen sig ud igen af sig selv. Nogen gange kan det kræve, at der lægges et dræn.

Den første måned efter operationen må du ikke løfte din arm på den opererede side over skulderniveau. Dette for ikke at lave træk på ledningerne. Derefter er der ingen restriktioner med hensyn til fysisk aktivitet.

At leve med en pacemaker

Pacemakere kan blive forstyrret af elektronisk støj. Almindeligt forbrugsudstyr er ufarligt (fx mikrobølgeovne). Mobiltelefoner bør dog holdes mindst 8-10 cm fra pacemakerbatteriet, dvs. du bør ikke have din mobiltelefon i brystlommen nær pacemakeren.

Ved brug af en del medicinsk udstyr må der tages forholdsregler, f.eks. ved ultralyd og strålebehandling. Man anbefaler generelt, at du undgår MR-skanning, hvis du har en pacemaker. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt, men så vil man tage specielt hensyn til din pacemaker.

Du bør ikke opholde dig i nærheden af kraftige elektromekaniske felter, som fx transformatorstationer. Våbendetektorer i lufthavne kan reagere på metallet i pacemakeren, men de er ufarlige at gå igennem. Man anbefaler typisk, at du går udenom porten efter at have fremvist dit pacemakerkort.

Pacemakerpatienter går til kontrol hvert eller hvert andet år, hvor pacemakerens og batteriets status kontrolleres. Når batteriet løber tør for strøm, så skal du opereres igen. Så skifter man hele den gamle pacemaker ud med en ny.

Du får udleveret et pacemakerkort, som du altid bør bære på dig.

En pacemaker kan ikke holde liv i hjertet for altid. Når hjertet en gang ad åre bliver træt og slidt, vil det ikke længere reagere på impulserne fra pacemakeren. Det vil sige, at hjertet holder op med at slå, og man dør på samme måde som mennesker uden pacemaker.

CMS - Content Management System by SiteLoom