Komplikationer ved pacemaker og ICD behandling i Danmark

Rikke Esberg Kirkfeldt, Læge, Aarhus Universitetshospital, Skejby
Bevilget: 6 måneders løn

Dansk titel
Problemer ved pacemakerbehandling.

Baggrund, formål og metode
Baggrund:
Hvert år får 4500 personer i Danmark indopereret en pacemaker eller en stød pacemaker (ICD). Derudover udskiftes 1400 enheder årligt. Mindst 25.000 personer lever med en pacemaker eller en ICD i Danmark. Disse tal er stigende.
Mellem 5 % og 10 % af patienterne oplever problemer med deres pacemaker eller ICD, mange af disse problemer betyder at patienterne skal undergå en ny operation. Der har allerede været megen fokus på forbedring af den tekniske side af behandlingen, og det er nu vigtigt og relevant også at undersøge patient- og operationsforhold for at nedsætte antallet af problemer efter indsættelse af en pacemaker.
I Danmark har man siden 1982 registreret al pacemaker og ICD behandling i Dansk Pacemaker og ICD Register (DPIR).
Formål:
Projektets formål er at undersøge hvilke og hvor mange problemer, der ses ved pacemaker og ICD behandling, samt at undersøge hvilke patient- og operationsforhold, der øger risikoen for problemer.
Metode:
For at undersøge disse forhold indsamledes nye detaljerede oplysninger i DPIR omkring problemer efter indsættelse eller udskiftning af en pacemaker eller ICD i perioden maj 2010 - april 2011. Derved kan det undersøges hvilke ting, der øger risikoen for problemer ved behandling med pacemakere. Der er oplysninger på 6000 patienter.
Studiet er et registerstudier, og ingen patienter vil blive kontaktet i forbindelse med projektet.

Ny viden
Der er tiltagende international fokus på problemer efter pacemaker behandling. I Danmark har vi pga. vores omfattende registrering i sundhedsvæsenet samt Dansk Pacemaker og ICD Register en enestående mulighed for i et stort landsdækkende studie, at undersøge disse forhold. Resultaterne forventes at identificere hvilke forhold der øger risikoen for komplikationer, ligesom det vil være muligt at beskrive hvor mange patienter, der oplever både alvorlige og mindre alvorlige problemer. Samlet set giver det ny viden i forhold til, hvordan man kan minimere problemerne efter pacemaker behandling, og hvordan man bedst kan hjælpe de patienter, der oplever problemer.

Betydning
Resultaterne forventes at få betydning for alle patienter, der behandles med pacemakere eller ICD enheder. For den behandlende læge forventes studiets resultater at give bedre mulighed for at tilrettelægge behandlingen efter den enkelte patients behov. Derved vil resultaterne potentielt betyde højere patientsikkerhed for denne patientgruppe i form af færre problemer ved pacemaker og ICD behandling.

Projektet forventes at være færdigt: 2012-12-31

Støttede forskningsprojekter

CMS - Content Management System by SiteLoom