The Copenhagen City Heart Study: The fifth examination 2011-13.

Peter Schnohr, Prakt. speciallæge, Bispebjerg Hospital
Bevilget: mdr.s løn - Kr. 2.500.000

Dansk titel
Østerbroundersøgelsen: Femte undersøgelse 2011-13.

Baggrund, og formål
I 1976-1978 blev i alt 20.000 personer, 10.000 kvinder og 10.000 mænd, i alderen 20-93 år indbudt til en helbredsundersøgelse – Østerbroundersøgelsen -  på Rigshospitalet. Hovedformålet var at forebygge hjerte-karsygdommene, som den gang udgjorde mere end 1/3 af alle dødsfald. Initiativtagere var reservelægerne Peter Schnohr, Gorm Jensen og Professor A. Tybjærg Hansen, som var leder af Rigshospitalets hjerteafdeling og Hjerteforeningens formand i 19 år. Interessen for undersøgelsen var stor, idet 14.223 personer ønskede at deltage. Siden den første undersøgelse er de oprindeligt indbudte yderligere inviteret til 3 undersøgelser, og i oktober 2011 påbegyndtes den 5. undersøgelse. Undervejs er personerne blevet forøget med nye 20-29 årige. 
Hen ad vejen er en række andre områder inddraget: Lungesygdomme, slidgigt, demens, stress, socialt netværk, epilepsi, øjensygdomme, tandsygdomme, aldring, genetik (arvelige forhold) m.m.
Per oktober 2011 er der publiceret 737 videnskabelige artikler, heraf 19 Doktor disputatser og 51 Ph. D. afhandlinger. De fleste af disse artikler har omhandlet forebyggelse af sygdomme, dels hvad den enkelte kan gøre for at nedsætte risikoen, dels hvad samfundet kan foretage af justeringer for at forbedre befolkningens sundhed. Østerbroundersøgelsen har bl. a. vist at:
 
*Rygere lever 9 år kortere end ikke-rygere, holder man op med at ryge daler risikoen for hjertekarsygdomme på ½ år
*Går man mere end 4 timer om ugen lever man 5 år længere end, hvis man går mindre end 2 timer.
*Motionsløbere lever 7 år længere end ikke-motionsløbere.
*Personer, der er fysisk aktive er mindre stressede og mere tilfredse med tilværelsen end andre.
*Vin med måde, 1-3 genstande daglig, forlænger livet.
*Østerbroundersøgelsen har som den første vist, at blodets triglycerider (ikke-fastende) betyder langt mere end kolesterol for kvinder, men det samme som for mænd. I mange år har man kun taget fastende triglycerider, som ikke har fortalt så meget. De skal tages ikke-fastende. Middelhavslandenes kost nedsætter kolesterol, mens motion nedsætter triglyceriderne
Hvis man går ind på hjemmeside: www.copenhagencityheartstudy.dk kan man finde mange flere resultater fra Østerbroundersøgelsen.

Ny viden
Den 5. Østerbroundersøgelse omfatter mange væsentlige undersøgelse: Ekkokardiografi (scanning af hjertet), som 3600 personer fik udført i 2001-2003, disse personer vil få tilbudt fornyet undersøgelse. Ingen steder i verden har man undersøgt, så mange personer fra 20 år og opefter. På denne måde vil man  kunne beskrive, hvad der sker med hjertet, når man bliver ældre. Halspulsårerne vil også blive scannet. Begge undersøgelser er helt ufarlige, ingen stråling.
Balance- og styrkeundersøgelser vil også blive foretaget udover de undersøgelser der er foretaget siden 1976: Blodtryk, elektrokardiogram, lungefunktion,  højde, vægt, livvidde, blodprøver m.m..

Betydning
Siden Østerbroundersøgelsens start i 1976 er dødeligheden af hjertesygdom dalet med 50 %, både hos mænd og kvinder. Vi mener undersøgelsen har været med til at skabe den viden, som har medført dette fald. Men der er stadig lang vej. Den 5. Østerbroundersøgelse kan antagelig medvirke til at dødeligheden daler yderligere. Det bør nævnes, at kvinder får deres blodprop i hjertet 9 år senere end manden. Hvorfor er der ingen der véd, men Østerbroundersøgelsen regner med at kunne forklare denne forskel i løbet af nogle få år.

Støttede forskningsprojekter

CMS - Content Management System by SiteLoom