SIDAMI - Sildenafil and Diastolic Dysfunction after AMI

Mads Jønsson Andersen, klinisk assistent, Rigshospitalet
Bevilget: 12 måneders løn

Dansk titel
SIDAMI - en undersøgelse omkring hjertesvigt og sildenafil

Baggrund, formål og metode
Efter blodprop i hjertet udvikler ca. 40% af alle patienter symptomer på hjertesvigt. Hos mange skyldes dette, at hjertets pumpefunktion svækkes, men hos ca. 40% udvikles hjertesvigt på trods af, at pumpefunktionen kun er let reduceret. Gruppen er sammenlignet med patienter med nedsat pumpefunktion, kendetegnet ved at langt flere er kvinder og generelt er ældre. Trods den gode pumpefunktion har denne gruppe en øget dødelighed. Den mest effektive behandling af denne patientgruppe er fortsat uafklaret. Ved ultralydsundersøgelse af hjertet findes der hos disse patienter tegn til, at hjertes fyldning er abnorm og blodtrykket i lungekredsløbet forhøjet. Dette forårsager åndenød, som forværres ved fysisk belastning. Traditionel hjertesvigtbehandling sigter ofte mod at afslappe karrene i det store kredsløb. I modsætning virker stoffet Sildenafil primært ved at udvide lungekredsløbets kar med størst virkning under fysisk belastning.
Vores hypotese er, at Sildenafil behandling vil sænke hjertets fyldningstryk og øge evnen til at pumpe blod ud i kroppen. Dette vil mindske åndenød og øge den fysiske formåen.

Det er planlagt at behandle 70 patienter dobbelt blindt i 9 uger med Sildenafil eller placebo. Vi vil bedømme virkningen af behandlingen ved at foretage en meget nøjagtig vurdering af hjertefunktionen både i hvile og under arbejde. Således foretages samtidig ultralydsundersøgelse af hjertet, måling af mængden af blod, som løber gennem lungekredsløbet og måle hjertets fyldningstryk under fysisk belastning. Dette kræver, at vi indfører et kateter i højre side af hjertet, hvilket er en rutineundersøgelse med lav risiko for den enkelte patient.

Undersøgelsen vil kunne give en detaljeret indsigt i effekten af behandlingen på hjerte- og karfunktionen, både i hvile og under belastning. Udover at beskrive en eventuel behandlingseffekt vil undersøgelsen også give en detaljeret information om ændringerne i trykket i hjertet mv. under arbejde, og dermed øge forståelsen af sygdommen.

Ny viden
Behandlingsprincippet med Sildenafil er nyt, men testes i en pågående undersøgelse i USA (Duke University og Mayo Clinic) hos patienter med stabil hjertesvigt og bevaret LVEF. Den planlagte undersøgelses største styrke er, at den giver en detaljeret indsigt i effekten af behandlingen på den centrale hæmodynamik og vaskulære funktion både i hvile og under belastning. Undersøgelsen vil evt. kunne danne videnskabeligt grundlag for en større efterfølgende undersøgelse med kliniske endepunkter. Udover at beskrive en eventuel behandlingseffekt, vil undersøgelsen også give en detaljeret information om ændringerne i fyldningstryk mv. under arbejde i denne patientgruppe.

Betydning
Hvert år rammes 13.000 mennesker af blodprop i hjertet, af denne gruppe udvikler ¼ efterfølgende hjertesvigt. Denne gruppe har en betydeligt reduceret fysisk formåen og en markant overdødelighed. Den optimale behandling er ikke kendt, men i teorien har Sildenafil en gavnlig effekt. Dette forskningsprojekt undersøger derfor, om Sildenafil kan reducere symptomerne på hjertesvigt og forbedre deres fysiske formåen.

Projektet forventes at være færdigt: 2012-08-31

Støttede forskningsprojekter

CMS - Content Management System by SiteLoom