Karakterisering af det postoperative inflammatoriske respons efter endovaskulær aneurisme behandling

Louise de la Motte, klinisk assistent, Rigshospitalet
Bevilget: Kr. 233.800

Dansk titel
Foring af udposning på hovedpulsåren
- kroppens reaktion og effekten af binyrebarkhormon på denne

Baggrund, formål og metode
Formålet med projektet er at belyse årsagen til, at patienter, der får foretaget foring af udposninger på hovedpulsåren, udvikler feber og influenzalignende symptomer, samt at undersøge effekten af binyrebarkhormon på disse gener, for dermed at kunne bedre forløbet for patienterne efter operationen.
Udposninger på hovedpulsåren over 5,5 cm i diameter behandles med forebyggende operation på grund af risiko for bristning med dødelig udgang. I Danmark dør 1-2% af den mandlige befolkning af bristet hovedpulsåre.
I stedet for den traditionelle åbne operation er det nu muligt at indsætte en foring i pulsåren via lysken (EVAR) og dermed fjerne risikoen for bristning. EVAR anses for at være mindre stressende for kroppen, i forhold til en åben operation, og patienterne forventes udskrevet få dage efter indgrebet. Ca. 50% af patienterne får dog feber og influenzalignende symptomer, hvilket forlænger deres indlæggelse og rekonvalescens.

Årsagen til dette respons er endnu ikke klarlagt. Foreløbige undersøgelser tyder dog på, at den trombe, som findes inde i størstedelen af udposningerne, kan spille en rolle. Denne trombe kan ikke fjernes ved EVAR og kan efter operationen derfor stadig afgive stoffer til blodet, der udløser feber og influenzalignende symptomer (muskelømhed, kvalme og træthed).
Dette projekt fokuserer på mekanismerne bag dette respons, ved at undersøge blodprøver og trombeprøver fra patienter, der bliver behandlet for udposning på hovedpulsåren. Samtidig ønsker vi at bedre forløbet efter operationen ved at give en enkelt dosis binyrebarkhormon inden operationen.
I flere undersøgelser er binyrebarkhormon vist at være effektivt til at begrænse smerter, kvalme og træthed efter operationer - uden forøget risiko for betændelse, forsinket sårheling eller andre alvorlige komplikationer.
Da binyrebarkhormon givet under operationer er velafprøvet og sikkert, men endnu ikke benyttet ved EVAR, mener vi, at der er grundlag for at undersøge effekten, og vi forventer en væsentlig bedring i patienternes gener efter operationen.

I alt 180 patienter indgår i projektet, som forventes afsluttet i 2011.

Ny viden
Senkomplikationer i form af lækage eller at foringen rykker sig er fortsat den største hindring, for at endovaskulær behandling af udposninger på hovedpulsåren kan blive det "perfekte" tilbud til patienter, der skal opereres for udposning på hovedpulsåren. Dette projekt bidrager til en afklaring af, hvorvidt det såkaldte postimplantationssyndrom spiller en rolle for forekomsten af senkomplikationer. Og i tilfælde af at det spiller en rolle, kan postimplantationssyndromet så dæmpes med binyrebarkhormon, så senkomplikationerne begrænses.

Derudover vil projektet fra flere vinkler belyse trombens biologiske aktivitet og betydning for postimplantationssyndromet.

Disse 3 aspekter af postimplantationssyndromet er ikke tidligere beskrevet i litteraturen og vil således bidrage til ny viden.

Betydning
Projektet vil potentielt betyde at patienter med udposning på hovedpulsåren kan tilbydes et optimeret behandlingsforløb med færre gener i forbindelse med operationen og mindre risiko for komplikationer efter operationen.

Projektet forventes at være færdigt: 2011-11-30

Støttede forskningsprojekter

CMS - Content Management System by SiteLoom